• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Vypsání a pravidla pro Chebskou kulturní cenu

„Johannes-von-Tepl“


Spolek Chebských obcí (Der Bund der Eghalanda Gmoin e. V. – Bund der Egerländer – BdEG),

Pracovní kroužek chebských kulturních tvůrců (Der Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender e. V. – AEK)   a


Krajská rada Chebsko v Sudetoněmneckém krajanském sdružení (Der Landschaftsrat Egerland in der Sudetendeutschen Landsmannschaft)

zakládají společně na památku z Chebska pocházejícího spisovatele Johannese von Tepl, který svým kolem roku 1400 sepsaným dílem „Der Ackermann aus Böhmen“ (Oráč z Čech) vytvořil první a současně nejvýznamější báseň  v próze v novoněmecké literatuře, 


CHEBSKOU KULTURNÍ CENU,


která může být udělena žijícím osobám, jež se svými obzvlášťními, vynikajícími kulturními výkony zasloužily o Chebsko a o Chebany.

Cena je udílena za výkony v oblastech

literatury, vědy, hudby, národopisu, výtvarného umění, lidového umění, architektury, výtvarného a interpretačního umění.


Kulturní cena se skládá z hlavní ceny ve výši  2.500,-  Eur a z dalších podpůrných cen ve výši od 500,- Eur. Ceny mají být střídavě udělovány v rámci


    • Dne Chebska,


    • Setkání AEK


    • nebo konference Spolku Chebských obcí (der BdEG – Bundeskulturtagung).

Podpůrné ceny jsou udělovány skupinám mládeže, hudebním skupinám, nebo jednotlivým osobám.
Jednotlivé obnosy cen jsou shromažďovány z příspěvků. Přispěvatelé mají od 255,- Eur výše hlas v porotě pro udílení cen.
Nositelé ceny se shodli, že pro posouzení nositele (nositelky) ceny musí být  zohledněna především tvůrčí práce.
Návrhy na udělení jsou nutné vždy ke 30. dubnu každého roku, písemně a s podrobným životopisem, zasílat 1. předsedovi spolku AEK e. V. Albertu Reichovi, Fleinerstr. 14, 70437 Stuttgart.

Nositelé ceny jsou vybíráni porotou, která se skládá:

    • z přispěvatelů (soukromých či právních osob)

    • ze tří členů Spolkového předsednictva Spolku Chebských obcí (der Bundesvorstand
      des BdEG e.V. - Bund der Egerländer)


    • ze tří členů předsednictva Spolku AEK e.V.

K navrhování nositelů jsou oprávněni všechny chebské spolky a organizace, avšak též jednotlivé osoby. Porota se setkává jednou v roce při Sudetoněmeckém dni ke slosování. Jména vylosovaných nositelů ceny mohou být po slosování na přání  přispěvatelům sdělena. Nositelé ceny jsou při pozvání k slavnostnímu aktu udílení cen jmenovitě uvedeni. Rozhodnutí poroty jsou nenapadnutelná.

Nositelé ceny obdrží o udělení ceny listinu, která je podepsána spolkovým přednostou Spolku Chebských obcí (der Bundesvüarstäiha des BdEG e.V. -Bund der Egerländer-), 1. předsedou spolku  AEK e.V. a předsedou Krajské rady Chebska Sudetoněmeckého krajanského spolku (des Landschaftsrates Egerland in der SL).

Rozhodnutí poroty jsou zveřejňována v  časopisech Der Egerländer, v Sudetoněmeckých novinách (die Sudetendeutsche Zeitung), v Sudetoněmecké poště (die Sudetenpost), v orgánech jednotlivých Chebských vlasteneckých kroužků (die Egerländer Heimatkreise und Heimatortsgemeinschaften), jakož i v ostatních mediích.